Utrpení docenta H. pokračuje

Utrpení docenta H.S prvním dílem knihy východočeské spisovatelky Marcelly Marboe se čtenáři mohli seznámit už před rokem. Pro ty, které zaujalo líčení života, spojeného s docentem H., rodinou a s rozmanitými tvory, je jistě dobrou zprávou, že jeho pokračování je už na světě. Jaká nová utrpení autorka pro svého manžela připravila?

Neukázněné texty Pavla Frydrycha

Zpověď počátku tisíciletíV době, kdy většina čtenářů hledá v knihách útěk z nudy a stereotypu života, je pro spisovatele poněkud problematické rezignovat na příběh. Respektive – jde o odvahu a jistý stupeň zatvrzelosti, která autorovi nedovolí se čtenáři podbízet. Nezávislá je i nová kniha Pavla Frydrycha Zpověď počátku tisíciletí, i když nelze říct, že by absence příběhu v ní byla absolutní.

Za prof. PhDr. Danuší Kšicovou, DrSc. (26. 4. 1932–4. 2. 2017)

Krajina duše – výbor z Chagallových veršůNečekaně zesnulá literárněvědná badatelka a překladatelka prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., působící řadu let na Ústavu slavistiky FF MU v Brně, je v komunitě české (a rovněž zahraniční) slavistiky, translatologie a potenciálních vztahů výtvarného umění i hudby k literatuře) velmi dobře známá. Je bez nadsázky považována za špičkového specialistu zejména v kulturně komparativních a konfrontačních otázkách svébytného období ruské literatury tzv. „stříbrného věku“ (tj. přelomu 19.–20. století) a kromě toho rovněž v problematice vzájemných vztahů literatury a hudebních i výtvarných způsobů ztvárňování skutečnosti (ty byly právě s uvedenou historickou etapou ruské – a nejen ruské – kultury bytostně propojeny).

Za zrcadlem

Za zrcadlemV závěru roku ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vyšla knížka LENKY KARHANOVÉ s názvem ZA ZRCADLEM, která obsahuje úvahy a aforismy. Autorka dosud vydala: PŮVOD NEGATIVNÍCH SIL A MOŽNOSTI HOMEOPATIE (Oftis 2011); SBÍRKY BÁSNÍ (LV. Print, Uherské Hradiště 2013); MOTÝL A MOŘE IV, sbírka básní haiku (Oftis 2016). Není tedy mnohým čtenářům zcela neznámá. Narodila se v Uherském Hradišti, vyučila se jako obráběčka kovů, maturitu dokončila při zaměstnání, později absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze.

Sen o moři

Sen o mořiVydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí v závěru roku 2017 posílá na pulty knihkupců novelu PETRY VOTROUBKOVÉ, devatenáctileté studentky vysoké školy v Hradci Králové, která jinak žije v Helvíkovicích u Žamberka, pod názvem SEN O MOŘI. Je to její první knížka a tím pádem jde i nové jméno v české literatuře, které je příslibem do dalších let.

A Orlice nebyla tichá

A Orlice nebyla ticháVydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí obohatilo předvánoční trh roku 2017 vzpomínáním Stanislavy Dvořákové na velkou povodeň, která ohrozila město před dvaceti lety – konkrétně roku 1997.

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440