Einem Freund empfehlen

Náboženské divadlo v raném novověku

Tato publikace si všímá role náboženského divadla v raně novověké společnosti, její kultuře a religiozitě.
Náboženské divadlo v raném novověku