Einem Freund empfehlen

Zločin a trest v Pardubicích 16.–18. století (Jindřich Francek)

Poznání mentality našich předků, o které usilujeme při pohledu do vzdálené národní minulosti, nám umožňují především prameny trestního soudnictví.
Zločin a trest v Pardubicích 16.–18. století