Ask a question

Česká Třebová a Velká válka 1914–1918 (Martin Šebela)

Tato rozsáhlá publikace přináší kromě povšechné části o příčinách a průběhu světového konfliktu také jeho odezvu v životě České Třebové.
Česká Třebová a Velká válka 1914–1918