Krajina duše – výbor z Chagallových veršů (Marc Chagall, překlad Danuše Kšicová)

SKU: KN-482
Pod tímto názvem vychází v parafrázích z ruštiny překladatelky Danuše Kšicové soubor veršů jednoho z nejvýznamnějších zjevů moderního malířství 20. století.
DISCOUNT

Email
Price
Your price:186,00 Kč
Common price:219,00 Kč
You save:-33,00 Kč
In Stock 61 pieces

Pod tímto názvem vychází v parafrázích z ruštiny překladatelky Danuše Kšicové soubor veršů jednoho z nejvýznamnějších zjevů moderního malířství 20. století. Rusko-francouzský malíř a grafik Marc Chagall, narozený v židovské části běloruského Vitebska, psal verše po celý život. Jejich hudebnost souvisí s jeho muzikálním nadáním, které se u něho projevilo již v dětství. Originály celé řady básní se ztratily v neklidné době při četných změnách autorova pobytu, řada těch, které napsal později, byla inspirována oživováním vzpomínek na jeho rodiště, sourozence, matku i první ženu Bellu. Ve verších 2. světové války vyjadřuje svůj odpor k násilí a k osudu svého pronásledovaného národa. Po jeho smrti, jak jeho obrazy, tak verše otevírající jeho duši zůstávají a konečně nalézají rovnováhu a jejich vnitřní napětí působí na čtenáře dodnes.
Součástí sbírky je i výběr některých Chagallových obrazů.
Bohužel, této knížky se již paní Danuše Kšicová nedožila. Zemřela pouhých pár měsíců před jejím vydáním.


CHAGALLOVA KRAJINA DUŠE

   Pod názvem KRAJINA DUŠE vychází v Oftisu v Ústí nad Orlicí v parafrázích z ruštiny Danuše Kšicové (ilustrace Chagallův učitel malby Jehuda Pen), soubor veršů jednoho z nejvýznamnějších zjevů moderního malířství 20. století, rus.-franc. malíře a grafika Marc Chagalla (vl. jm. Mosche Segal), nar. 1887 v židovské části běloruského Vitebska, jehož dílo je spjato především s předrevolučním venkovským životem. Za mnohaletého, opakovaného pobytu v cizině se stýkal s malíři Matissem, Légerem a Picassem a básníky Salmonem a Apollinairem. Jeho propojení malířské tvorby a poezie, kterou psal po celý život, silně poznamenalo lidové umění židovské tradice, ruské pohádky, Bible a snové představy pramenící v jeho dětství.

   Řada básní se ztratila v neklidné době při změnách autorova pobytu, řada těch, které napíše později je zpětně inspirována oživováním vzpomínek na jeho rodiště (b. Anděl nad střechami), sourozence, matku („královno, Vymodlenko“ i otce, kdy „svět sahá na jeho práh“ (b. Starý dům). Básně psané v cizině, jsou zatíženy steskem („nemám kam odjet / kam jít na celé zemi“ (b. V Lisabonu před odplutím, Koráb), „zemi mám ve své duši“ (b. Jsem sám).

   V roce 1915 se mu velkou láskou a věčnou múzou stává jeho první žena Bella (b. Jákobovy schody) a dcera Ida. Svůj smutek po úmrtí milované ženy se silně obrazí ve verších, podobajících se milostnému dopisu (b. Tolik let, Moje láska, Bella): „po celou dobu co se vznáším / tě hledám“ a dalších.

  V období válečných let 1940-43 vyjadřuje svůj odpor k násilí básní Obraz. V roce 1945 se podruhé ožení (b. Vavě), ale manželství a odloučení i s narozeným synem, se po sedmi letech rozpadá. Neustále se ve své tvorbě vrací k zemřelé ženě Belle (b. Pramen, Tvoje volání) a k osudu svého pronásledovaného národa. Když za půl století navštíví Rusko, ve verších se objevuje předtucha smrti („Kdy se s tebou setkám, / kdy najdu svůj nepoznaný klid? … Má mrtvá matko...).

   Chagall umírá, ale jak jeho obrazy, tak verše otevírající jeho duši zůstávají a konečně nalézají rovnováhu a jejich vnitřní napětí působí na čtenáře dodnes. Citová intenzita, upřímnost, ale i prostota výrazu v syrovosti života zvěčňuje prchavé okamžiky lidského bytí. Opravdovost básník hledá a nachází v duchovních hodnotách, síle a intenzitě prožitků, v umění, jež pravdivě obráží skutečný život.

Jiří Faltus

Rozměr
11 x 15,5 cm
Počet stran
80
Druh vazby
pevná vazba
ISBN
978-80-7405-392-4
Rok vydání
2016
There are yet no reviews for this product.

Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 521 052
+420 465 525 322
Call from 8:00 to 15:00 hours
info@oftis.cz

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440