Ask a question

Kultura – doličný předmět obětního mechanismu (František Burda)

Násilí a kultura, násilí v kultuře, kulturní povaha násilí, násilí jako fenomén zjevující vlastní povahu násilí, to jsou základní otázky, kterými se kniha Kultura-doličný předmět obětního mechanismu zabývá a to na pozadí teorie kultury René Girarda (Girardovské reflexe).
Kultura – doličný předmět obětního mechanismu