Za zrcadlem

Za zrcadlem – úvahy a aforismy V závěru roku ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vyšla knížka LENKY KARHANOVÉ s názvem ZA ZRCADLEM, která obsahuje úvahy a aforismy. Autorka dosud vydala: PŮVOD NEGATIVNÍCH SIL A MOŽNOSTI HOMEOPATIE (Oftis 2011); SBÍRKY BÁSNÍ (LV. Print, Uherské Hradiště 2013); MOTÝL A MOŘE IV, sbírka básní haiku (Oftis 2016). Není tedy mnohým čtenářům zcela neznámá. Narodila se v Uherském Hradišti, vyučila se jako obráběčka kovů, maturitu dokončila při zaměstnání, později absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze.

Sen o moři

Sen o mořiVydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí v závěru roku 2017 posílá na pulty knihkupců novelu PETRY VOTROUBKOVÉ, devatenáctileté studentky vysoké školy v Hradci Králové, která jinak žije v Helvíkovicích u Žamberka, pod názvem SEN O MOŘI. Je to její první knížka a tím pádem jde i nové jméno v české literatuře, které je příslibem do dalších let.

A Orlice nebyla tichá

A Orlice nebyla ticháVydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí obohatilo předvánoční trh roku 2017 vzpomínáním Stanislavy Dvořákové na velkou povodeň, která ohrozila město před dvaceti lety – konkrétně roku 1997.

Příspěvek k českým dějinám

Co na Řípu ještě nevěděliVydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí poslalo v závěru roku 2017 do knihkupectví pozoruhodnou knihu CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI, s podtitulem Kapitoly z českých dějin. Napsal ji JAN ŠULA, který působí jako učitel na ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě. Ilustroval ji RADEK STESKA.

Za prof. PhDr. Danuší Kšicovou, DrSc. (26. 4. 1932–4. 2. 2017)

Krajina duše – výbor z Chagallových veršůNečekaně zesnulá literárněvědná badatelka a překladatelka prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., působící řadu let na Ústavu slavistiky FF MU v Brně, je v komunitě české (a rovněž zahraniční) slavistiky, translatologie a potenciálních vztahů výtvarného umění i hudby k literatuře) velmi dobře známá. Je bez nadsázky považována za špičkového specialistu zejména v kulturně komparativních a konfrontačních otázkách svébytného období ruské literatury tzv. „stříbrného věku“ (tj. přelomu 19.–20. století) a kromě toho rovněž v problematice vzájemných vztahů literatury a hudebních i výtvarných způsobů ztvárňování skutečnosti (ty byly právě s uvedenou historickou etapou ruské – a nejen ruské – kultury bytostně propojeny).

Už Šestá knížka

Knížek vychází mnoho a někdy je až těžké se v této záplavě literatury orientovat a tohle lze vyslovit i pokud jde o ty pro dětského čtenáře, výjimkou jsou knížky, které stvořily děti. Ne, že by neexistovaly, ale je jich jako šafránu, méně, než by bylo třeba. Proč? Děti potřebují, aby jim dospělí dali příležitost. Vždyť vydat dnes nekonzumní knížku není levná záležitost. Takže to nechce pouze ty, kteří tím směrem děti vedou, ale i sponzory, to je třeba konstatovat na úvod mého povídání.


Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 521 052
+420 465 525 322
Call from 8:00 to 15:00 hours
info@oftis.cz

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440