Podací deník

SKU: TMaO-0002
Nové, aktualizované vydání! Nepostradatelná základní evidenční pomůcka spisové služby vykonávané v listinné podobě - podací deník, který opět vychází z dlouhodobých praktických zkušeností.

Email
Price
Your price:290,00 Kč
Common price:290,00 Kč
You save:
In Stock 87 pieces

Nové, aktualizované vydání!

Nepostradatelná základní evidenční pomůcka spisové služby vykonávané v listinné podobě - podací deník, který opět vychází z dlouhodobých praktických zkušeností.

Uživatele se snaží více vést při plnění předepsaných administrativních povinností a eliminovat vznik zbytečných chyb a nedostatků. Nechybí praktické návody, ukázka otisku podacího razítka, otisk razítka pro převod dokumentu v digitální podobě do dokumentu v analogové podobě. Hitem je propracovaný otisk razítka pro ověřování platnosti uznávaného elektronického podpisu, elektronické pečetě/značky a kvalifikovaného časového razítka na dokumentu v analogové podobě vzniklý převedením doručeného dokumentu v digitální podobě.

Výhody nabízeného podacího deníku ocení zejména menší obce, školy a školská zařízení, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky (svazky obcí či mikroregiony, domovy důchodců, zdravotnická zařízení, technické služby apod.). Může být velmi dobrým pomocníkem také pro soukromoprávní původce (obchodní společnosti, spolky, církve, nadace apod.), kteří chtějí mít ve vedení své administrativy jednoduchý systém a hlavně základní a průkazný přehled.

Aktualizovaná podoba Podacího deníku s rozšířenými ukázkami a náměty splňuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je plně v souladu s prováděcí vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Formát A4, šítá vazba, pevné desky, 176 stran.

There are yet no reviews for this product.

Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 521 052
+420 465 525 322
Call from 8:00 to 15:00 hours
info@oftis.cz

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440